meetopstellingen

Koetsier heeft in de loop van de tijd gewerkt met en aan vele meetopstellingen van uiteenlopende aard. Er is hierdoor veel ervaring opgedaan met diverse meettechnieken, waaronder microscopie, (diffuse) spectroscopie, elektrofysiologie (ExG) en sensortechnologie. Daarnaast is er kennis van en ervaring met regeltechniek.

Een goed begrip van de exacte herkomst van gegevens is ook essentieel voor een correcte en zinvolle analyse. Een bekende stelling luidt: "'meten is weten' geldt alleen als je weet wat je meet".

Koetsier heeft veel gewerkt met diverse meetgegevens. Deze analyses hebben niet alleen interessante data opgeleverd, maar ook een belangrijke ervaring met het werken met resultaten, zowel met grote als kleine datasets. Hierbij is gewerkt met R, gnuplot, Excel en SPSS, maar zijn ook in eigen beheer analyse-applicaties ontwikkeld in Delphi.