databases

Koetsier heeft veel ervaring met het gebruik van relationele databases, met name MySQL (MariaDB). Door een slimme inrichting van de data kan redundantie beperkt worden zonder informatie te verliezen. Daarnaast is het belangrijk om de integriteit van de data te waarborgen.

Maar minstens zo belangrijk is het om met behulp van soms complexe "queries" de data zo te presenteren dat verbanden gelegd kunnen worden en de data goed ontsloten wordt voor de eindgebruiker.

voorbeeld

heeft de basis gelegd voor een database voor het beheer van meta-data van een groot archief (bijna twee miljoen dossiers).