soon to be translated

Polybench

heeft specifieke ervaring met Polybench (Applied Biosignals GmbH, Weener, Duitsland), een software-suite voor de real-time verwerking en presentatie van stromende (sample) data. Door nauwe samenwerking met de producent is het mogelijk adequaat op eventuele problemen te reageren. Ook levert deze samenwerking de mogelijkheid om uitbreidingen zoals bijvoorbeeld apparaat-specifieke drivers te ontwikkelen.